Aurora, Permanento, Ballpoint, 232-PN

€255.00

       Key Features

  • Permanento
  • Ballpoint
  • Black
  • Rose Gold
  • 232-PN